Agiilne (meeskondade) juhtimine

 Agiilne meeskondade juhtimine

Juhtimine on üksjagu muutunud: nii keskkonna kui töö sisu, aga ka töötajate vastutuse muutustest lähtuvalt.

Koolituse eesmärk on anda praktilised teadmised ja tööriistad, kuidas kasvava keerukuse ja pidevalt muutuvas keskkonna tarbijale väärtust luua ehk teenuseid ja tooteid efektiivselt ja tõhusalt arendada ja tarnida.

Peale koolitust mõistate agiilse juhtimispraktika tausta ja sisu, olulisi mõisteid ja tehnikaid ning omate teadmisi agiilsete praktikate juurutamisest.

Grupikoolituse boonuseks on osalejate kogemuste jagamine, mis võimaldab teiste headest töötavatest lahendustest eeskuju võtta. Lisaks teooriale tehakse praktiliselt läbi mitu harjutust ja ülesannet. Koolitus toimub kas eesti või inglise keeles.

Koolituse läbinu:

  • teab kaasaegse juhtimise väljakutseid ja juhtimise põhifunktsioone
  • mõistab osalevaid rolle, nende ülesandeid ja vastutust
  • saab ülevaate Scrum raamistikust kui agiilse juhtimise tööriistast
  • mõistab rakendamise ebaõnnestumiste põhjustest ja kuidas neid vältida

Koolitusele on oodatud kõik

  • keda huvitab kaasaegne meeskondade juhtimine
  • kes osalevad agiilses arendustegevuses ja projektides
  • kes on valmis uusi teadmisi teadlikult rakendama
Võta ühendust