Teenuste juhtimise alused

Teenuste juhtimise alused

Selle koolitus eesmärk on anda ülevaade teenuste juhtimise põhitõdest. Koolituselt saad praktilised teadmised ja tööriistad eesti keeles, kuidas kiirete muutuste ja kasvava keerukusega keskkonnas kasutajale väärtust luua ehk teenuseid ja tooteid efektiivselt ja tõhusalt tarnida.

Koolituse läbinu:

  • mõistab teenuste juhtimise ökosüsteemi, väljakutseid ja lahendusvõimalusi;
  • saab aru väärtuse kujunemisest, väärtusloome protsessist ja komponentidest;
  • teab kuidas agiilse juhtimise põhimõtteid töös kasutada;
  • oskab kaardistada vajalikud asutuse protsessid teenuste väärtusloome toetamiseks;
  • teab vältida levinumaid vigu teenuspõhise juhtimise rakendamisel.

See koolitus kõikidele, kes….

  • soovivad tutvuda teenuste juhtimise praktikatega;
  • peavad tagama asutuse tõrgeteta toimimise (tipp- ja keskastmejuhid);
  • osalevad väärtusloome protsessis (teenuse omanikud, analüütikud, arendajad, toote- ja projektijuhid, jt);
  • vastutavad teenuste arendamise ja tarnimise eest või need kes soovivad selles suunas karjääri teha.

Koolitus toimub kas eesti või inglise keeles.

Võta ühendust

OSALEJATE TAGASISIDE