ITIL® 4 Foundation + sertifikaadi eksam

ITIL® 4 Foundation + eksam

ITIL® on (IT) teenuste juhtimise de facto standard.

Kahepäevase sertifikaadi koolituse eesmärk on tutvustada kaasaegse IT teenuste juhtimise tehnikaid, kontseptsioone ja tööriistu võimaldamaks parendada teenuseid ja tooteid ning organisatsiooni toimimist.

ITIL® viimane versioon põhineb väärtuspõhisel juhtimisel ehk teenuse väärtuse süsteemil (Service Value System) ja sidususel teiste metoodikatega nagu Lean, Agile ja DevOps. Koolitus vastab ametlikule süllabusele. Materjalid koostöös Ahead Technologies, mille litsentseeritud partner on Juhtimisteadmuse OÜ.

Avaliku klassi koolituse boonuseks on osalejate kogemuste jagamine, mis võimaldab teiste headest töötavatest lahendustest eeskuju võtta. Lisaks teooriale tehakse  praktiliselt läbi mitu harjutust ja ülesannet eksami edukaks sooritamiseks.

Soovitav inglise keele oskus (B2 tasemel), kuna materjalid ja eksam on inglise keeles. Koolitus toimub kas eesti või inglise keeles.

Eksam

Koolitus toimub alati koos sertifikaadieksamiga. ITIL® 4 Foundation kvalifikatsioon (sertifikaat) on eeltingimus järgmise taseme ITIL® koolituste läbimiseks.

Alates 2023 saavad kõik ITIL® 4 sertifikaadid 3-aastase kehtivusaja (alates väljastamisest). Sertifikaadi uuendamiseks on mitu võimalust: 1) (enne aegumistähtaega) teha sama eksam uuesti või 2) sooritada mõne järgmise ITIL® 4 kursuse eksam või 3) soetada MyAxelos (ITIL® omanik) aastatellimus Continuing Professional Development programmi punktide kogumiseks. Rohkem infot PeopleCert lehelt, kes on ainuke ITIL® sertifitseeerija.

Eksam on elektroonne ja toimub PeopleCert keskkonnas. Sertifikaadi eksamit on võimalik sooritada omale sobival ajal ja kohas (vautšeriga) aasta jooksul. Eksam koosneb 40 valikvastustega küsimusest, edukaks läbimiseks tuleb saada vähemalt 29 (65%) õiget vastust. Eksami tegemist on võimalik kindlustada, mis annab võimaluse sooritada korduseksam tunduvalt soodsamalt.

Koolituse läbinu:

  • Mõistab ITIL® 4 teenuste juhtimise põhikontseptsioone.
  • Teab, kuidas ITIL® 7 juhtpõhimõtet aitavad organisatsioonil omaks võtta ja kohanda teenuste juhtimise praktikaid.
  • Oskab kirjeldada teenuste juhtimise nelja dimensiooni.
  • Saab aru ITIL® teenuse väärtuse süsteemi (Service Value System) eesmärgist ja komponentidest.
  • Mõistab teenuse väärtusahela (Service Value Chain) tegevusi ja nende vahelisi seoseid.
  • Tunneb ITIL® 34 praktikat, neist 15 praktika eesmärke ja põhimõisteid ning mõistab detailselt 7 praktikat.

Koolitusele on oodatud kõik, kes….

  • soovivad tutvuda teenuste juhtimise praktikatega;
  • vastutavad IT teenuste arendamise, haldamise ja tarnimise eest ja need kes soovivad selles suunas karjääri teha;
  • osalevad teenuste pakkumise (teenuse omanikud, analüütikud, arendajad, toote- ja projektijuhid, jt)
  • omavad eelmist versiooni ITIL® sertifikaati ja soovivad teadmisi uuendada.

Arvestades, et väärtus luuakse teenuse pakkuja ja tarbija koostöös, on see koolitus kasulik kogu organisatsioonile: lisaks IT juhtidele ja spetsialistidele ka kõigile teenuste juhtimisega vahetult kokkupuutuvatele äripoole esindajatele ja protsessijuhtidele.

Võta ühendust
Avalik koolitus

Juhtimisteadmus is a Licensed Affiliate of Ahead Technology Inc., an ATO of Peoplecert/AXELOS. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

OSALEJATE TAGASISIDE