Juhtimisteadmuse OÜ
IT valdkonna juhtimiskoolitused ja -konsultatsioonid

Teenused

01 / KOOLITUS

ITIL® 4 Foundation (koos sertifitseerimiseksamiga)

Koolitusel käsitletavad teemad vastavalt ametlikule süllabusele. Materjalid koostöös Ahead Technologies, mille litsentseeritud partner on Juhtimisteadmuse OÜ, sertifitseerimine koostöös PeopleCert. Koolitusel vahelduvad teoreetilised teemad praktiliste ülesannetega. Koolitust viiakse läbi eesti või inglise keeles. Rohkem infot SIIN.

Protsessijuhtimine – taust, olulised mõisted ja terminoloogia, protsesside jagunemine, protsesside kaardistamine ja läbiviimine, toimimise mõõtmine; detailsemalt peatutakse protsessi nõuete, andmete, erinevate vaadete ja infovajaduste kirjeldamisel.

Projektijuhtimine – Lähteülesande kirjeldamine, projektiplaani koostamine, projekti läbiviimine, projektorganisatsiooni loomine ja juhtimine.

02 / KONSULTATSIOON

Protsessijuhtimine – organisatsiooni protsesside kaardistamine, kirjeldamine, juurutamine ja mõõtmine. (Tarkvara) kasutusjuhendite koostamine.

Teenuste juhtimine – Teenuste defineerimine, kirjeldamine, rollid ja vastutus, organisatsiooni struktuur, väärtuse loomine.

Projektijuhtimine – projektide kirjutamine, lähteülesande ja projektiplaani koostamine, projektorganisatsiooni ja suhtluskeskkonna loomine, projekti läbiviimine, dokumenteerimine ja lõpetamine.

Personalijuhtimine – Värbamine, mentorlus, tunnustamine, tasustamine, koolitus, puhkus, arenguvestluste läbiviimine, töötajate hindamine.

MINUST

Evelin Kasenõmm

JuhtimisTeadmuse OÜ omanik ja juhataja

Tormiline info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng on sundinud tippjuhte otsima efektiivsemaid ja tõhusamaid võimalusi tulemite saavutamiseks, ent samas pöörama kasvavat tähelepanu informatsiooni, andmete ja kaasnevate riskide juhtimisele. See on kompleksne väljakutse, mis seisab juba praeguste aga ka tulevaste (valdkonna-) juhtide ees.

Asutused kasutavad andmete töötlemiseks ja teenuste osutamiseks järjest enam IT lahendusi, mille töökindlusest sõltub otseselt organisatsioonide toimimine. Ent olukorras, kus protsessid ilma IT lahendusteta ei toimi ja töötajad oma põhitööprotsesse enam ei tunne, kuna need on ilmutamata kujul realiseeritud tarkvarades, võib rünne infosüsteemide vastu viia lisaks elektroonilise infrastruktuuri hävimisele katastroofini ning riigi- ja erasektori organisatsioonide  toimimise lakkamiseni.

Seepärast olen veendunud, et parim viis juhtimise ja organisatsiooni tootlikkuse tõstmiseks on keskenduda protsesside parendamisele, kuhu on kaasatud nii organisatsioon, inimesed, tehnoloogia kui ka keskkond.

JuhtimisTeadmuse OÜ fookuses on väärtuspõhine teenuste- ja protsessijuhtimine, sh kõikvõimalike protsesside kirjeldamine ja juurutamine, pakkudes esmalt IT valdkonna juhtimiskoolitusi ja -konsultatsioone.

Haridus

Mul on avaliku halduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist (2010) ning enam kui 15-aastane inimeste, protsesside ja tehnoloogia juhtimise kogemus IT valdkonnas. Oma magistritöös uurisin avaliku halduse reformide ja IT juhtimise praktikate koos rakendamise võimalikkust. Alates 2016 olen osalenud Tartu Ülikooli IT õiguse programmis külalislektorina.

Töökogemus

Lisaks mitmele erialasele sertifikaadile, sh koolitaja omale, on mul praktiline IT juhtimise parimate praktikate (ITIL®) rakendamise, tööprotsesside kirjeldamise ja juurutamise ning (IT) projektide planeerimise ja juhtimise kogemus nii era- kui avalikus sektoris. Koolitajana olen läbi viinud rohkem kui sada grupikoolitust enam kui tuhandele osalejale.

Oman rahvusvahelist töökogemust USA tehnoloogia mekast. Veetsin suurepärase aasta San Franciscos küberturvalisuse valdkonna iduettevõttes, kus vastutasin antud ökosüsteemi liikmete küberohtudealase teadlikkuse tõstmise eest, läbi avaliku – ja erasektori partnerluse hoogustamise, avatud innovatsioonimudelite soodustamise ning meeskonna motiveerituse ja sünergia loomise.

0
läbiviidud koolitust
0
rahulolevat klienti
0
ärajoodud kohvitassi

Koostööpartnerid

 • Tänapäeval on pea iga äri sõltuv infotehnoloogiast ja infotehnoloogia vajab oma arenguks äri. Sestap on oluline mõista põhimõtteid, mille alusel need kaks koos toimivad. ITIL Foundation koolitus aitas mul süsteemi seada oma senised kogemused IT ja äri koostööst ja andis uusi ning huvitavaid teadmisi. Mis veelgi olulisem, õpetas mõistma ja rääkima universaalses keeles, mis ITIL maailmas käibel. Praktiku taustaga professionaalne koolitaja Evelin Kasenõmm hoidis koolitusel teooria ja praktika heas tasakaalus ning lähtudes asjaolust, et koolitus toimus väikeses grupis, oli võimalik saada osa ka teiste kogemustest. Kursusel saadud materjalid olid põhjalikud ja aitasid valmistuda valikvastustega veebipõhiseks eksamiks, mis oli heaks väljakutseks oma teadmiste testimisel.

  Gerli Hämmal
  Gerli HämmalElion
 • ITIL koolituse kohta oskan öelda vaid head. Koolitus oli läbi viidud selgelt ja arusaadavalt, samuti tehti praktilisi ülesandeid, mis andsid ITIList paremat ülevaadet kui lihtsalt teooria. Kõikidele küsimustele sai lektori käest väga korrektsed ja asjalikud vastused. Olen kindel, et suudame juurutada ITILit, kui aeg selleks on käes.

  Veiko Saluri
  Veiko SaluriLääne-Tallinna Keskhaigla
 • Sinu tagasiside on oluline, palun jaga oma kogemust teistega. Aitäh!

  Evelin Kasenõmm
  Evelin KasenõmmJuhtimisteadmuse OÜ
Juhtimisteadmus is a Licensed Affiliate of Ahead Technology Inc., an ATO of Peoplecert/AXELOS. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Võta ühendust

Võta ühendust

Saada meile e-kiri ning võtame peatselt ühendust.