Mentorlus

Mentorlus

Mentorlus on koostöösuhe, mis aitab avada Sinu (üksuse, vastutusvaldkonna, organisatsiooni) potentsiaali ja toetab tööalaste eesmärkide saavutamist.

Omades 15+ aastast teenuste juhtimise kogemust, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi, aitan Sul tegeleda probleemküsimuste (lahti) arutamise ja aktuaalsete teenuste juhtimise väljakutsete lahendamisega.

Mõned näited teemadest: sidusrühmade kaardistamine ja analüüs, väärtuspakkumise kirjeldamine, protsesside kaardistamine ja kirjeldamine, rolli selguse loomine jpm.

See on Sulle, kui oled motiveeritud tegutsema, huvitatud kõrvaltvaataja arvamusest ja oma vastutusvaldkonna jätkusuutlikkust arendamisest. See on alguse ja lõpuga eesmärgistatud protsess, kus ootused, õigused ja kohustused on selgelt kokku lepitud.

Võta ühendust