Äriprotsesside parendamine

ÄRIPROTSESSIDE PARENDAMINE

Iga organisatsioon on loodud eesmärgiga luua või lisada kellegi jaoks mingit väärtust. Väärtuse loomiseks ehk teenuste ja toodete pakkumiseks tuleb läbi viia mitmeid tegevusi ehk juhtida protsesse.

Äriprotsessidest arusaamine ja tõhus toimimine mõjutab nii tarbija rahulolu (teenuse/toote tajutavat kvaliteeti) kui ka teenuse osutamise efektiivsust (tootlikkust ja konkurentsivõimet)ehk seda, kuidas organisatsioon pik(em)as perspektiivis hakkama saab.

Ebaefektiivsed tööprotsessid takistavad arengut, raiskavad piiratud ressursse ning muudavad kommunikatsiooni ja koostöö keerulisemaks. Siia kuuluvad nii asutuse põhiprotsessid (mille jaoks organisatsioon on loodud) kui ka juhtimise – ja tugiprotsessid.

Millegi juhtimiseks on vaja sellest aru saada! Mis on soovitud tulemus? Kust see algab ja kus lõpeb? Kuidas toimub väärtuse lisamine? Kelle poolt? Millise korra või reegli alusel? Millist ressurssi ja informatsiooni kasutades?

Äriprotsesside parendamine hõlmab:

  • Organisatsiooni tööprotsesside kaardistamist;
  • Protsesside kirjeldamist ja modelleerimist (BPMN);
  • Protsesside parendusvõimaluste tuvastamist;
  • Protsessi automatiseerimise lähteülesande kirjeldamist (tarkvara arenduseks).

Vastavalt vajadustele toetan Sind ja sinu meeskonda protsessijuhtimise ja protsesside parendamise teekonnal: aitan kokku leppida ulatuse, kirjeldada protsesse ning juhin mõtlema pideva täiustamise suunas.

See on vajalik igale asutusele

Protsessijuhtimise ja protsesside parendamise võimekus on kasulik ja vajalik igale organisatsioonile.

Nii hea teenuse loomise kui ka pakkumise aluseks on protsesside põhjalik tundmine ja analüüs ning vajadusel ka ümber kujundamine ehk laiemalt tulemuslik protsessijuhtimine. See toimub läbi protsesside kaardistamise, kirjeldamise, analüüsimise, optimeerimise (ümber kavandamise), juurutamise, mõõtmise ja automatiseerimise.

See on kõigi juhtimistasandite kohustus ja elluviimine hõlmab kõiki töötajaid.

Võta ühendust

OSALEJATE TAGASISIDE