Teenuste juhtimise alused

Teenuste juhtimise alused

Teenus on inimeste, protsesside ja toodete (laiemalt tehnoloogia) kombinatsioon. Sõltuvus tehnoloogiast on kasvav ning juba täna ei jää ükski ettevõte või valdkond sellest puutumata. Võitjad on need, kes oskavad tehnoloogia võimalusi ära kasutada, riskidega arvestada ja tehnoloogia enda kasuks tööle panna.

Selle koolitus eesmärk on anda ülevaade teenuste juhtimise põhitõdest. Koolituselt saad praktilised teadmised ja tööriistad, kuidas kiirete muutuste ja kasvava keerukusega keskkonnas kasutajale väärtust luua ehk teenuseid ja tooteid efektiivselt ja tõhusalt tarnida.

Koolituse läbinu:

  • mõistab teenuste juhtimise ökosüsteemi, väljakutseid ja lahendusvõimalusi;
  • saab aru väärtuse kujunemisest, väärtusloome protsessist ja komponentidest;
  • teab kuidas agiilse juhtimise põhimõtteid töös kasutada;
  • oskab kaardistada vajalikud asutuse protsessid teenuste väärtusloome toetamiseks;
  • teab vältida levinumaid vigu teenuspõhise juhtimise rakendamisel.

See koolitus kõikidele, kes….

  • soovivad tutvuda teenuste juhtimise praktikatega;
  • peavad tagama asutuse tõrgeteta toimimise (tipp- ja keskastmejuhid);
  • osalevad väärtusloome protsessis (teenuse omanikud, analüütikud, arendajad, toote- ja projektijuhid, jt);
  • vastutavad teenuste arendamise ja tarnimise eest või need kes soovivad selles suunas karjääri teha.

Koolitus toimub kas eesti või inglise keeles.

Võta ühendust

OSALEJATE TAGASISIDE