Privaatsuspoliitika

Home / Privaatsuspoliitika
 1. Info kogumine ja säilitamine
  1. Kogume ja töötleme teie isikuandmeid ainult käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel, koolitus ja konsultatsiooni teenuse pakkumiseks, meiega sõlmitud lepinguute täitmiseks teie nõusoleku alusel.
  2. Juhtimisteadmuse OÜ pakub koolitusteenuseid, mille käigus kogume isikuandmeid (sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber, isikut tõendava dokumendi number) ja ning muud teavet hea teenuskogemuse võimaldamiseks. Juhtimisteadmuse OÜ peab alates 2014 aastast registrit, mis sisaldab kõigi koolitustel osalenute ja sertifitseerimiseksami teinud isikute andmeid.
  3. Juhtimisteadmuse OÜ vahendab Ahead Technology ITIL® koolitusmaterjale ja e-õppe infosüsteemi, olles viimase litsentseeritud koostööpartner. Juhtimisteadmuse OÜ vahendab PeopleCert sertifitseerimisteenuseid (eksami korraldus ja sertifitseerimine), mille privaatsuspoliitika asub siin. Jagame teie isikuandmeid Peoplecert’ga, mis on vajalik teile sertifitseerimisteenuste pakkumiseks.
  4. Juhtimisteadmuse OÜ pakub konsultatsiooniteenuseid, mille käigus kogume isikuandmeid (sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber) ja ning muud teavet hea teenuskogemuse võimaldamiseks.
  5. Juhtimisteadmuse OÜ pakub kasutajatele kliendituge tööajal e-posti, telefoni ja veebilehe vestlusvormi teel. Kodulehel kogume isikuandmeid (sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber). Pöördumistele vastamine toimub esimesel võimalusel, mitte hiljem, kui 2 tööpäeva jooksul.
  6. Juhtimisteadmuse OÜ säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik siin nimetatud ärilistel eesmärkidel.
 2. Info kasutusala ja töötlemise eesmärk
  1. Klienditeeninduse parandamine: vastamaks tõhusamalt teie esitatud taotlustele ja vajadustele.
  2. Koolituste haldus: osalejate registreerimine, koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine, tunnistuste väljastamine.
  3. Eksamihaldus: kandidaatide registreerimine, eksamite administreerimine ja tulemuste edastamine.
  4. Sertifitseerimine: tunnistuste väljastamine edukatele kandidaatidele.
  5. Auditeerimine: osalemine PeopleCerti, testi omaniku või mõne muu selleks seaduslikult volitatud asutuse läbi viidud auditites.
  6. GDPR nõuete vastavuse tagamine.
 1. Andmetöötleja kohustused
  1. Teie avalikku või privaatset infot ei müüda, vahetata, ega edastata ühelegi teisele ettevõttele ühelgi põhjusel ilma teie nõusolekuta, välja arvatud ostetud teenuse tarnimise eesmärgil.
  2. Kasutame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, kaitsmaks isikuandmeid loata kasutamise, neile juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Ettevaatusabinõud hõlmavad füüsilisi, elektroonilisi ja juhtimisprotseduure. (näiteks turvalise serveri kasutamist, info edastamist SSL-tehnoloogia abil).
 2. Andmesubjekti õigused
  1. Õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada.
  2. Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, tühistada töötlemiseks antud nõusolek ja oma isikuandmete teisaldamine teiste teenusepakkujate vahel.
  3. Õigus esitada kaebuseid.
 3. Nõusolek
  1. Seda lehekülge kasutades nõustute selle privaatsuseeskirjaga.
  2. Muudatused privaatsustingimustes kuvatakse siin samas lehel. Viimati muudetud: 12.05.2021.
 4. Küsimused ja kaebused
  1. Kui teil on selle poliitika või Juhtimisteadmuse OÜ valduses olevate isikuandmete kohta küsimusi või kaebusi, saatke palun e-kiri aadressile juhtimisteadmus@gmail.com. Päringule vastamine toimub esimesel võimalusel, mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul.
Võta ühendust

Saada meile e-kiri ning võtame peatselt ühendust.