Privaatsuspoliitika

Juhtimisteadmuse OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Hoolime oma https://juhtimisteadmus.eu/ lehe kasutajate privaatsusest ja tekkinud info kaitsest väga ning teostame omalt poolt kõik, et need ei jõuaks peale meie ja meie volitatud isikute kellegi teiseni.

 1. Info kogumine ja säilitamine
  • Kogume ja töötleme teie isikuandmeid ainult käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel, koolitus ja konsultatsiooni teenuse pakkumiseks, meiega sõlmitud lepingute täitmiseks teie nõusoleku alusel.
  • Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:
   • kontaktandmete sisestamisel läbi kontaktivormi (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel veeblehel;
   • kliendi konto loomisel veebilehel;
   • tellimuse sooritamisel e-poes;
   • küpsiste (cookie) kaudu;
  • Juhtimisteadmuse OÜ pakub koolitusteenuseid, mille käigus kogume isikuandmeid (sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood) ja ning muud teavet hea teenuskogemuse võimaldamiseks. Juhtimisteadmuse OÜ peab alates 2014 aastast registrit, mis sisaldab kõigi koolitustel osalenute ja sertifitseerimiseksami teinud isikute andmeid.
  • Juhtimisteadmuse OÜ vahendab Ahead Technology ITIL® koolitusmaterjale ja e-õppe infosüsteemi, olles viimase litsentseeritud koostööpartner. Juhtimisteadmuse OÜ vahendab PeopleCert sertifitseerimisteenuseid (eksami korraldus ja sertifitseerimine), mille privaatsuspoliitika asub siin. Jagame teie isikuandmeid Peoplecert’ga, mis on vajalik teile sertifitseerimisteenuste pakkumiseks.
  • Juhtimisteadmuse OÜ pakub konsultatsiooniteenuseid, mille käigus kogume isikuandmeid (sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber) ja ning muud teavet hea teenuskogemuse võimaldamiseks.
  • Juhtimisteadmuse OÜ pakub kasutajatele kliendituge tööajal e-posti, telefoni ja veebilehe kontaktvormi teel. Kodulehel kogume isikuandmeid (sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber). Pöördumistele vastamine toimub esimesel võimalusel, mitte hiljem, kui kahe tööpäeva jooksul.
  • Juhtimisteadmuse OÜ veebileht kasutab kasutajate paremaks teenindamiseks küpsiseid ehk cookie’sid. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil. Kasutatavate küpsiste tüübid on järgmised:
   • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saa kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
   • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning pakkuda seeläbi tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
   • Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
   • Reklaamküpsised koguvad andmeid kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldavad veebilehel esitada kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.
  • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.
  • Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.
  • Juhtimisteadmuse OÜ säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik siin nimetatud ärilistel eesmärkidel.
 1. Info kasutusala ja töötlemise eesmärk
  • Klienditeeninduse parandamine: vastamaks tõhusamalt teie esitatud taotlustele ja vajadustele.
  • Koolituste haldus: osalejate registreerimine, koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine, tunnistuste väljastamine.
  • Eksamihaldus: kandidaatide registreerimine, eksamite administreerimine ja tulemuste edastamine.
  • Sertifitseerimine: tunnistuste väljastamine edukatele kandidaatidele.
  • Auditeerimine: osalemine PeopleCerti, testi omaniku või mõne muu selleks seaduslikult volitatud asutuse läbi viidud auditites.
  • GDPR nõuete vastavuse tagamine.
 1. Andmetöötleja kohustused
  • Teie avalikku või privaatset infot ei müüda, vahetata, ega edastata ühelegi teisele ettevõttele ühelgi põhjusel ilma teie nõusolekuta, välja arvatud ostetud teenuse tarnimise eesmärgil.
  • Kasutame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, kaitsmaks isikuandmeid loata kasutamise, neile juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Ettevaatusabinõud hõlmavad füüsilisi, elektroonilisi ja juhtimisprotseduure. (näiteks turvalise serveri kasutamist, info edastamist SSL-tehnoloogia abil). 
 1. Andmesubjekti õigused
  • Õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada.
  • Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, tühistada töötlemiseks antud nõusolek ja oma isikuandmete teisaldamine teiste teenusepakkujate vahel.
  • Õigus esitada kaebuseid.
 1. Nõusolek
  • Seda lehekülge kasutades nõustute selle privaatsuseeskirjaga.
  • Muudatused privaatsustingimustes kuvatakse siin samas lehel. Viimati muudetud: 10.04.2023.
 1. Küsimused ja kaebused
  • Kui teil on selle poliitika või Juhtimisteadmuse OÜ valduses olevate isikuandmete kohta küsimusi või kaebusi, saatke palun e-kiri aadressile juhtimisteadmus@gmail.com. Päringule vastamine toimub esimesel võimalusel, mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul.

Juhtimisteadmuse OÜ
Registrikood: 12588257
juhtimisteadmus@gmail.com
https://juhtimisteadmus.eu/