ITIL Foundation 4 koolitus tõi meie ettevõttele olulisi mõistmisi ja enesekindlust!

Meie ettevõtte töötajad osalesid hiljuti 28-29. märtsil toimunud ITIL Foundation 4 koolitusel ja soovime jagada oma positiivset kogemust. Koolitusel osalesid nii meie kooli juhtkond kui ka IT meeskond, mis andis suurepärase võimaluse süvitsi mõista äripoole esindaja rolli tähtsust ITIL kontekstis.

Koolitaja oli väga asjatundlik ja omab ulatuslikke teadmisi erinevates valdkondades. Tema praktilised näited ja reaalsed olukorrad aitasid meil paremini mõista ITIL raamistiku rakendamise võimalusi ning äripoole ja IT meeskonna koostööd. Koolitus oli hästi korraldatud ning materjalid olid selged ja kergesti jälgitavad.

Tänu koolitusele tunneb meie IT meeskond ennast kindlamini sertifikaadieksami sooritamisel ning on motiveeritud oma teadmisi ja oskusi rakendama igapäevatöös. Kooli juhtkond omakorda mõistab paremini, kuidas toetada IT meeskonda ning suurendada koostöö efektiivsust. Soovitame kindlasti ITIL Foundation 4 koolitust ka teistele ettevõtetele, kes soovivad oma IT-juhtimise kvaliteeti tõsta ja uusi teadmisi omandada. Täname koolitaja professionaalsuse ja suurepärase õpikogemuse eest!