Andmete kriitilisuse hindamine

Andmete kriitilisuse hindamine

Hind: 0,00 

See lühike juhendmaterjal (3 lk) aitab teenuse omanikul määrata vajalikku teenuse taset andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuetest lähtuvalt, et tagada organisatsiooni vara (andmeid, infot ja teadmust) kaitse optimaalselt ja tõhusalt. Andmete kriitilisuse hindamine toimub 0-3 skaalal, kus null on madalaim ja 3 kõrgeim turvalisuse tase.

Juhendi lõppu on lisatud näidetega tabel (vorm), mis aitab Sul ilmutada asutuse või vastutusvaldkonna terviku. Lisa tabelisse oma vastutusvaldkonna teenused ja määra iga teenuse tööaeg ja turvalisuse nõuded.

Juhend on koostatud Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) infosüsteemide turvameetmete süsteemi ja Vabariigi Valitsuse määruse Infosüsteemide turvameetmete süsteem alusel.

Kategooria: