Tasakaalus mõõdikud

Tasakaalus mõõdikud

Hind: 0,00 

Abimaterjal (strateegiliste) eesmärkide, kriitiliste edutegurite ja oluliste mõõdikute (KPI) omavaheliseks seostamiseks neljas valdkonnas: finantsid, kliendid, protsessid ja areng.

Lisa vormile vastavalt vajadusele ridu juurde.

Kategooria: