Tuleb sügisel 2023: Teenusjuhtimise tööraamat

Tuleb sügisel 2023: Teenusjuhtimise tööraamat

Hind: 39,00 

Tulekul (sügis 2023)

See tööraamat (120 lk) sündis eesmärgiga luua teenuse omanikele terviklik ja praktiline juhendmaterjal igapäevaste teenuste juhtimise tutvustamiseks ja sellega seotud väljakutsete lahendamiseks ja soorituse parandamiseks. 

Teenuse vormis väärtuse loomiseks on vaja juhtida teenuse kõiki komponente: inimesi (kliendid, töötajad, tarnijad), protsesse (kõikvõimalikke tegevusi) ja tehnoloogiat (sh tooteid ja laiemalt IT infrastruktuuri). Sarnast loogikat järgib ka see tööraamat.

Iga protsessi puhul on kirjeldatud lühidalt selle sisu ja eesmärk, peamised tegevused, mõõdikud ja vastutus. Mõnede puhul on lisatud ka muid abistavaid vorme jm tööriistu või huvitavat lugemist. 

Protsessi mõõdikud aitavad Sul hinnata oma protsessijuhtimise küpsust või võtta nimekirjast kasutusele kaks-kolm ja hakata koheselt koguma juhtimise tagasisidet (kui sa seda juba ei tee). Vastutuse kirjeldusi saad mugavalt kasutada värbamiskuulutustes, töö kirjeldustes ja ametijuhendites, laiemalt rollide ja vastuste kokkuleppimisel.

See ei ole teadus, vaid eestikeelsena koondatud parim praktika (best practice) ja talupojatarkus (common sense) sellest, mida teenust pakkuvad organisatsioonid loomupäraselt teevad ja vajavad.  

Kui Sa tööalaselt oled ükskõik millises juhi positsioonis (näiteks tipp-, vahetu-, valdkonna-, teenuse-, projekti- protsessi-, toote-, testi-, käitluse-, tehnoloogia- jne juht) ja vastutad tulemite tarnimise eest või muidu osaline teenuse osutamises (üldiselt me kõik oleme), siis see tööraamat on sulle! Ja kõigile neile, keda huvitab teenuste juhtimine ja väärtusloome.

Kategooria: