Koolitaja oli tasemel. Head näited, selgitavad joonised pabertahvlil. Inglise keelse koolituse eelis oli see, et ka sertifitseerimise eksam on inglise keeles. Grupiarutelud olid väga head, meid oli hästi kaasatud. Koolitusruumid jm infra olid suurepärased.