ITIL koolituse kohta oskan öelda vaid head. Koolitus oli läbi viidud selgelt ja arusaadavalt, samuti tehti praktilisi ülesandeid, mis andsid ITIList paremat ülevaadet kui lihtsalt teooria. Kõikidele küsimustele sai lektori käest väga korrektsed ja asjalikud vastused. Olen kindel, et suudame juurutada ITILit, kui aeg selleks on käes.