Arendussoovide register

Arendussoovide register

Hind: 0,00 

Arendussoovide register hõlbustab organisatsiooni erinevate arendusvajaduste kogumist, süstematiseerimist ja algatamise otsustamist.

Organisatsiooni siseselt tuleb kokku leppida ärireeglis, millal on arendussoovide esitamise viimane tähtaeg ja mille alusel toimub arendussoovide algatamiseks otsustamine, tagamaks informatsiooni kättesaadavus ja otsustamise läbipaistvus. Osa andmevälju on eeldefineeritud (rippmenüüdes), mille sisu saab muuta vastaval alamlehel siinsamas. Register on info leidmise hõlbustamiseks sorteeritav, näiteks esitaja, omaniku, valdkonna, staatuse järgi.

Allalaetavas failis sisaldub register, täitmise juhend ja asutuste vajadustest lähtuvalt kohandatav rippmenüüd.

Kategooria: