Teenuste juhtimise kiirpilk (tipp)juhile

Teenuste juhtimise kiirpilk (tipp)juhile

Hind: 0,00 

See ülevaatlik juhend (3lk) kirjeldab lühidalt kõige olulisema teenuste juhtimisel. Juhend sisaldab kaks joonist: 1) väärtusloome komponendid ja 2)  teenuste juhtimise arhitektuur (äri-, info-, rakenduste- ja taristu tasemel) koos koostöö ja kommunikatsiooni liinidega tellija-täitja vaatest nii organisatsiooni sees kui väljas.

Kategooria: